Who Is Who


पद नाम कार्यालय इमेल
माननीय मन्त्री श्री सञ्जयकुमार गौतम ४२११५२१  
माननीय राज्यमन्त्री श्री अमरसिंह पुन  
सचिव श्री रामानन्द प्रसाद यादव ४२११४२६  
माननीय मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय
निजी सचिव ......................... ४२०००२७
श्रीमान् सचिवज्यूको निजी सचिवालय
शाखा अधिकृत ......................... ४२११४२६  
प्रशासन महाशाखा
सहसचिव दानध्वज बस्नेत ४२०००३३
पि.ए. - क.अ. श्री रिता साउद ४२०००३३
उपसचिव श्री धर्मेन्द्र प्रसाद धमला ४२११५११  
उपसचिव (कानून) श्री मधु पौडेल ४२००११८  
शाखा अधिकृत श्री कृष्ण गिरी ४२११५३०  
शाखा अधिकृत श्री राज बहादुर विष्ट ४२११५३०  
ना.सु. (स्टोर) श्री गोविन्द रिजाल ४२०००२८
ना.सु. श्री राज कुमार महर्जन  
खरिदार श्री पुरुषोत्तम पौडेल ४२००११९
नीति तथा वैदेशिक समन्वय महाशाखा
सहसचिव श्री सुशिल चन्द्र तिवारी ४२००१२२
पि.ए. - ना.सु. श्री शान्ता पाठक ४२००१२२
सि.डि.इ. श्री मनिष महर्जन ४२११५२५  
सि.डि.हा.जी. श्री कृष्ण प्रसाद उपाध्याय ४२११५२५  
इन्जिनियर श्री पुजा कुमारी साह    
योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा
सहसचिव श्री सागर कुमार राई ४२०००३१
पि.ए. श्री चण्डीका रघुवं‌शी ४२०००३१
सि.डि.इ. श्री प्रमोद कुमार श्रेष्ठ ४२११५१५ pramod@moir.gov.np
सि.डि.इ. श्री रमेश पौडेल ४२११५०९  
इन्जिनियर श्री गिताञ्जली आचार्य ४२००२१५  
इन्जिनियर श्री पुजा कुमारी शाही ४२११५०९  
आर्थिक प्रशासन शाखा
उपसचिव (लेखा) श्री विष्णु राज ढकाल ४२११५०५
लेखा अधिकृत श्री रबि राज पौडेल ४२११५०६
कम्प्युटर अधिकृत श्री मुरारी खनाल ४२११५०६
लेखापाल श्री रुद्र प्रसाद घिमिरे ४२११५०६
जनसम्पर्क शाखा
हा.जि. श्री किरण कुमार चौधरी ४२००११९